Profil společnosti

1Paliva Sedlčany jsou dlouholetým dodavatelem uhlí, dřeva, písků a dalších produktů v regionu Příbram a Benešov. Při provozu společnosti dbáme na kvalitu, ekologii a prozákaznickou politiku. Naším cílem je spokojený zákazník, který docení kvalitu poskytovaných služeb a produktů.

Dodávané uhlí je do Paliv dovezeno ekologicky železnicí ve výsypném nákladním voze řady Wap s pneumatickým ovládáním vyprazdňovacích klapek. Následně je pomocí vlečkové výsypky a pásových dopravníků plněno do jednotlivých zastřešených násypek dle druhu a odtud již samospádem bez jakékoliv mechanizace putuje přímo do dopravního prostředku, který je obratem připraven plnit Vaši objednávku. Tímto způsobem dodání eliminujeme negativní vlivy na ekologii silniční dopravou a zaručujeme kvalitu uhlí díky menšímu mechanickému poškození produktu.