Ekologie

3Tak jako Vy přispíváte k ochraně životního prostředí postupnou obměnou původních kotlů na tuhá paliva za kotle automatické a díky jejich regulaci ekonomické a ekologické, tak se i my snažíme o maximální využití ekologické kolejové dopravy tuhých paliv, k jejichž vykládce používáme areálovou železniční vlečku v majetku společnosti s unikátní technologií pro samovýsypné nákladní vagóny řady Wap.

Zde je dobré připomenout, že jedna jediná vlaková souprava odbavená z dolů znamená 1500 tun uhlí, které se tak vyhne našim silnicím a nemusí pro něj vyrazit 60, ano opravdu 60! kamionů. My pomocí nákladních automobilů provádíme jen nutnou poslední část rozvozové distribuce k Vám.

Společně tak přispíváme k minimalizování škod na naší krásné přírodě.